Κρυοσυντήρηση Ωαρίων: Όλες οι πληροφορίες


Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι μια διαχρονική μέθοδος διατήρησης της γονιμότητας της γυναίκας με νέα ασφαλή και σύγχρονη διαδικασία.


Η κρυοσυντήρηση των ωαρίων δεν είναι μια καινούρια μέθοδος. Αντιθέτως, πρόκειται για παλαιά διαδικασία, δεδομένου ότι ξεκίνησε με σκοπό την διαφύλαξη της γονιμότητας σε γυναίκες οι οποίες είχαν πρόβλημα καρκίνου και έπρεπε να ξεκινήσουν σχήματα χημειοθεραπειών και ακτινοβολιών.


Στην αρχή, λοιπόν, χρησιμοποιούσαμε την μέθοδο της αργής κατάψυξης, το λεγόμενο «slow freezing», μια μέθοδος η οποία όμως δεν ήταν αποτελεσματική σε ότι αφορά σε ένα ικανοποιητικό έως πολύ καλό ποσοστό επιβίωσης των κυττάρων μετά την απόψυξη. Διότι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, ο σκοπός της κρυοσυντήρησης των ωαρίων, του ‘παγώματος΄ δηλαδή τού χρόνου για την γυναίκα, πέραν της κρυοσυντηρήσεως του ωαρίου, είναι και να καταφέρουμε να το αποψύξουμε στον χρόνο που θα θελήσει η ίδια και να έχουμε κιόλας και υψηλό ποσοστό επιβίωσης!


Άρα, επιδιώκουμε την κατάψυξη ώριμων ωαρίων.


Αυτό συνέβαινε διότι, η παλιά μέθοδος στο ωάριο γινόταν αργά, μπορεί να κρατούσε έως και τρείς ώρες, μεγάλο δηλαδή χρονικό διάστημα. Αυτό είχε ως συνέπεια οι δυο φάσεις της κρυοσυντήρησης, η μία της αφαίμαξις του νερού (αναγκαία συνθήκη) καθώς και η δεύτερη, της εισόδου της κρυοπροστατευτικής ουσίας, να συνυπάρχουν στο εσωτερικό του κυττάρου. Το αποτέλεσμα ήταν το νερό να παραμένει εγκλωβισμένο εντός του ωαρίου και να μετατρέπεται σε κρυστάλλους, γεγονός που αποτελούσε μια καταστροφή για τα κύτταρα. Το ωάριο είναι το μεγαλύτερο κύτταρο του ανθρωπίνου οργανισμού, και σαν κύτταρο περιέχει πολύ νερό, όσο περισσότερα, λοιπόν, τα κύτταρα τόσο περισσότερο και το νερό! Άρα, λοιπόν, χρειαζόμασταν μία μέθοδο όπου η διαδικασία αφαίμαξης του νερού και η ταυτόχρονη είσοδος της κρυοπροστατευτικής ουσίας, να γίνονται ταχύτατα!


Υαλοποίησις- ταχύτατη και ασφαλής μέθοδος.


Όλα αυτά, λοιπόν, ήρθαν και διορθώθηκαν χάρη στην εφαρμογή της ταχείας κρυοσυντήρησης, της υαλοποίησης (vitrification), που, σε αντίθεση με την παλιά μέθοδο που κρατούσε τρεις ώρες, τώρα διαρκεί μόνον δώδεκα λεπτά. Η ταχύτατη αυτή διαδικασία χρονικά έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ ικανοποιητικό ποσοστό επιβίωσης στην απόψυξη των ωαρίων, της τάξεως του 90-97%.


Παράλληλα, λόγω της ασφάλειας της μεθόδου η χρήση της κρυοσυντήρησης άρχισε να εφαρμόζεται και για κοινωνικούς λόγους, όπως, πχ, μια γυναίκα 30 ετών η οποία δεν έχει στο πλάνο της να τεκνοποιήσει, να έχει την δυνατότητα να κρυοσυντηρήσει τα ωάρια της, εφ΄ όσον ο γιατρός της διερευνήσει τα ποιοτικά και ποσοτικά αποθέματα των ωοθηκών της. Αυτό, όπως γνωρίζουμε, είναι θέμα κομβικής σημασίας, διότι, όπως ξέρουμε το σύγχρονο θέμα της γυναίκας στην αναπαραγωγική διαδικασία είναι η βιολογική ηλικία να ταυτίζεται με την ηλικία των ωαρίων και πολλές φορές η ηλικία των ωαρίων είναι μεγαλύτερη της βιολογικής .


Μητρότητα – δικαίωμα της σύγχρονης Γυναίκας.


Αυτό λοιπόν, εφ΄ όσον διερευνηθεί καταλλήλως με τον ορμονικό έλεγχο στην αρχή του κύκλου και ουσιαστικά αποκαλύψουμε τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά αποθέματα των ωοθηκών, θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα πρωτόκολλο διέγερσης των ωοθηκών στην κυρία η οποία για τόν οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί να αναβάλλει την στιγμή της μητρότητας. Για κοινωνικούς λόγους , δηλαδή είτε γιατί θέλει να προχωρήσει την σταδιοδρομία της , είτε γιατί ο συντροφός της δεν συμφωνεί μέ την απόφασή της για δημιουργία οικογένειας, είτε γιατί δεν έχει σύντροφο, καθώς οι σχέσεις, δυστυχώς, την σήμερον ημέραν είναι πολύ δύσκολες , υπάρχει η δυνατότητα μετάθεσης της τεκνοποίησης , της μητρότητας, της σύγχρονης γυναίκας , με ασφάλεια πια, δεδομένου ότι η μητρότητα είναι δικαίωμα της σύγχρονης γυναίκας, τής κάθε γυναίκας!


Επομένως, μπορεί η κάθε γυναίκα που το επιθυμεί, με ασφάλεια, να διατηρήσει και να επιμηκύνει την γονιμότητά της ,διότι αυτό που φθείρεται με το πέρας της ηλικίας είναι η ποιότητα ωαρίων και μάλιστα το γεννητικό περιεχόμενο των ωαρίων, και όχι τόσο η ποιότητα του ενδομητρίου. Κι επειδή τόν πιό σπουδαίο ρόλο στό θέμα της γονιμότητας στήν γυναίκα τόν έχει η ηλικία ( γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι η κορύφωση της γονιμότητας της γυναίκας βρίσκεται, κατά μ.ο., στήν ηλικία των τριάντα ετών), όσο πιό νωρίς πάρει μια κυρία την απόφαση να κρυοσυντηρήσει τά ωάρια της, τόσο το καλύτερο θα είναι για τήν ίδια. Τα ωάριά της θά έχουν την βιολογική ικανότητα της ηλικίας στην οποία έγινε η κρυοσυντήρηση, καί όχι την βιολογική ικανότητα της ηλικίας στην οποία θα γίνει η απόψυξη και γονιμοποίησή τους!!!! Μεγάλη, δηλαδή, διαφορά!


Όσο πιό νωρίς, τόσο το καλύτερο!


Πηγή: www.bagiokos.gr

51 views0 comments