Ο δημόσιος θηλασμός σε Κύπρο και εξωτερικό

Updated: Sep 4, 2020


Παρόλο που ο θηλασμός είναι κάτι πολύ φυσιολογικό, οι αντιδράσεις (ενίοτε ακραίες) απέναντι σε γυναίκες που τυγχάνει να θηλάζουν σε εξωτερικό χώρο είναι αποκαρδιωτικές. Γι; αυτό το λόγο, εκδηλώσεις για την προώθηση του δημόσιου θηλασμού συνεχίζουν να είναι απαραίτητες.


Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Κυβέρνησης προχώρησε πρόσφατα στη ψήφιση νομοθεσία για δημιουργία χώρων για μητρικό θηλασμό στους εργασιακούς χώρους.


Πιο κάτω αναλυτικά η νομοθεσία:

Tο τροποποιητικό νομοσχέδιο για τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων μητρικού θηλασμού ή/και άντλησης γάλακτος σε χώρους όπου εργάζονται θηλάζουσες, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Στους σχετικούς Κανονισμούς που θα κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη δημιουργία και τη λειτουργία χώρων, στους οποίους οι εργαζόμενες θηλάζουσες θα μπορούν να θηλάζουν τα παιδιά τους με ασφάλεια τόσο για τις ίδιες όσο και για τα βρέφη τους.

Επιπλέον, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη δημιουργία των ειδικών χώρων θηλασμού και άντλησης και φύλαξης γάλακτος, έτσι ώστε να δίνονται διευκολύνσεις στις θηλάζουσες γυναίκες στον χώρο εργασίας τους.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, στους χώρους εργασίας θα πρέπει να διαμορφωθεί δωμάτιο εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, με εύκολη πρόσβαση, κλιματιζόμενο, με ικανοποιητικό φωτισμό και επαρκή εξαερισμό, ώστε να διαφυλάσσεται η υγεία του βρέφους και της μητέρας, και η ιδιωτικότητά τους.

Η λειτουργία του ειδικά διαμορφωμένου χώρου μπορεί να είναι μόνιμη ή προσωρινή ανάλογα με το αν υπάρχει θηλάζουσα γυναίκα, ενώ σε υποστατικά όπου συστεγάζονται πολλές επιχειρήσεις (π.χ. πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, κοκ), θα πρέπει να γίνονται διευθετήσεις για δημιουργία χώρου που θα εξυπηρετεί όλες τις εργαζόμενες.


Στη Μ. Βρετανία ο δημόσιος θηλασμός προστατεύεται από τον νόμο. Συγκεκριμένα, έρευνα του 2004 έδειξε πως ένα ποσοστό, της τάξεως του 84%, αποδέχεται τον δημόσιο θηλασμό όταν αυτός γίνεται με διακριτικό τρόπο.


Στην Κίνα ο δημόσιος θηλασμός θεωρείται πράξη ντροπής από κάποιους, αλλά αποδεκτή από μια άλλη μερίδα.


Στη Γαλλία ο δημόσιος θηλασμός είναι νόμιμος και ευρέως αποδεκτός.


Στην Αμερική η αποδοχή του δημόσιου θηλασμού εξαρτάται από την κάθε πολιτεία και τη δική της νομοθεσία. Ωστόσο, έχουν πλέον ψηφιστεί νόμοι που απαγορεύουν την αποπομπή μιας γυναίκας σε περίπτωση που εκείνη θηλάσει δημόσια.


Η Ινδία δεν έχει κάποιο νομικό πλαίσιο που να καλύπτει τον δημόσιο θηλασμό και οι αντιδράσεις εξαρτώνται από την εκάστοτε περιοχή της χώρας.


Στη Σαουδική Αραβία απαγορεύεται ο δημόσιος θηλασμός, μιας και οι γυναίκες επιτρέπονται να δείχνουν δημόσια μόνο τα χέρια και μέρος του προσώπου τους.


Στην Αυστραλία υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη διάκριση εναντίον γυναικών που θηλάζουν δημόσια.


Στον Καναδά υπάρχει νόμος που προστατεύει τα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών, χωρίς ωστόσο να εστιάζει στο θέμα του δημόσιου θηλασμού.


Στη Γερμανία ο δημόσιος θηλασμός είναι αποδεκτός, αν και δεν υπάρχει κάποιος νόμος μέσω του οποίου να γίνεται ειδική μνεία.


Στις Φιλιππίνες και την Ταιβάν ο δημόσιος θηλασμός προστατεύεται από συγκεκριμένους νόμους, ενώ υπηρεσίες και σχολεία διαθέτουν τις υποδομές προκειμένου οι μητέρες να μπορούν να θηλάζουν τα μωρά έξω από το σπίτι.


Τα οφέλη του δημόσιου θηλασμού είναι πολλά, τόσο για τη μητέρα, όσο και για το νεογνό. Για να βελτιωθεί η κατάσταση και να συνεχίζουν οι μητέρες να θηλάζουν πέραν του πρώτου εξαμήνου, θα πρέπει οι υποδομές να βελτιωθούν και η εικόνα που έχουμε για τον δημόσιο θηλασμό να αλλάξουν.


Πηγή: www.mylife.com.cy

91 views0 comments